Read this first

Read this before you start your activation. Some references have  limitations or conditions to meet before you can start your operation. If you follow the remarks below you will avoid problems on the spot or in the future.
  • ONFF-034
Als je beslist om ONFF-034 te activeren, zeker altijd eerst contact opnemen met het "Provinciebestuur Boeverbos, Leopold III laan , St. Andries Brugge, t.a.v. Yves Swartjes." Met wat uitleg wat de bedoeling is en om dan ook de parkwachter (Dhr Michel Vanholm ) op de hoogte te brengen.
  • ONFF-060 t'Veld
Als je beslist om ONFF-060 te activeren, gelieve nota te nemen van onderstaande info:
Aanvraag doen " ontheffing politiereglement" op voorhand met de aanduiding van data, locatie en beschrijving van door jullie aangevraagde activiteit bij: georgette.aeck@west-vlaanderen.be
  • ONFF-033 & ONFF-019
Neem op voorhand contact op met Natuur en Bos
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert - I- laan 1/2 Bus 74 -8200 Brugge
Telefoon: 050/24.77.4.    wvl.anb@vlaanderen.be
Contact: Theo Vitse
Boswachter Rik Delameillieure Tel 0479998212   email: rik.delameillieure@lne.vlaanderen.be