29 Jul 2015

ONFF-081 Vaarttalluds

Call: ON4TV/p
Operator(s):  Tommy
Total QSOs: 110
Date: 29-07-2015
 Location: Bossuit
Web Natuurpunt 


De Vaarttaluds zijn een van de mooiste groene oases in de streek. Shetlandpony’s waken erover dat de open ruimtes niet dichtgroeien.
Een van de mooiste bloemenweiden in onze regio bevindt zich op de Moense Vaarttaluds, langs het kanaal Bossuit-Kortrijk. Begin jaren 70 werd het kanaal verbreed en bij die graafwerken kwam er kalkrijk grondwater aan de oppervlakte. Ideaal voor de ontwikkeling van planten en bloemen. De taluds van het kanaal zijn nu een beschermd natuurgebied. Het gebied kreeg net als het nabijgelegen Orveytbos een erkenning, ter bescherming van de zeldzame planten en bloemen. ‘In het natuurreservaat Vaarttaluds vind je maar liefst achttien erg bedreigde planten- en diersoorten, waaronder tien soorten orchideeën’, zegt Eddy Loosveldt, voorzitter van Natuurpunt, verantwoordelijk voor het beheer. ‘We vinden hier ook twee bloemen die in ons land verder alleen in de kustduinen voorkomen, het geelhartje en het studentenroosje.’ De bloemen en planten trekken op hun beurt heel wat unieke vlinders aan, zoals de koninginnepage.
Om de talrijke planten, bloemen en dieren te beschermen, zijn wel niet alle sites van het bos toegankelijk voor wandelaars.
Een uitstekend test voor mijn buddipole om 40m die volgende week mee moet naar de UK…

No comments:

Post a comment